Приветствую Вас, Гость
Вітаємо на офіційному сайті

Приморської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів!

ОДЕСЬКА   ОБЛАСТЬ

КІЛІЙСЬКИЙ  РАЙОН

Науково-методична проблема

Кілійського відділу освіти на 2010-2015 р.р.

«Особистістно-зорієнтована система навчання і виховання учнів. Формування компетентної особистості»


Приморська загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів

     Кілійської районної ради

Одеської області
ПАСПОРТ

ПРИМОРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ

1. Тип закладу - загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

2. Назва закладу - Приморська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

3. Ідентифікаційний код – 34220018

4. Місцезнаходження закладу за КОАТУУ – 68350, Одеська обл., Кілійський район, село Приморське, вулиця Морська, будинок 81

5. Організаційно-правова форма за КОПФГ – 430 комунальна організація

6. Форма власності за КФВ – комунальна

7. Види діяльності закладу за КВЕД-80.21.1 Загальна середня освіта

8. Поштовий індекс - 68350

9. Тип вулиці, де розміщений заклад -  центральна

10. Назва вулиці – Морська

11. Номер будинку – 81


12. Керівник – Євтюхова Алла Ярославівна, вчитель української мови та літератури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»


13. Телефон, адреса електронної пошти –8 ( 04843)34 – 6 – 97,

primorska-zosh@ukr.net

14. Кількість учнів –152

15. Кількість класів –11

16. Кількість учителів – 25. З них мають кваліфікаційну категорію: вищу - 8, І - 9, ІІ - 4, «спеціаліст»-3, педагогічні звання: «учитель-методист»-2, «старший учитель»-2


Люблю я  Приморское,

наших людей,

Здесь воздух свежее

 и жизнь веселей!Науково-методична проблема

Приморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2010-2015 р.р.

«Компетентнісно-орієнтоване навчання  – шлях до всебічного розвитку особистості учня»

«Формування компетентностей саморозвитку та самоосвіти з дотриманням здоров'язбережувальних технологій» - здоров'язбережувальна компетентність пов'язана з готовністю вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній і духовній сферах; саморозвиток та самоосвіта передбачає формування індивідуального досвіду участі школяра в навчальному процесі, уміння, бажання організовувати свою працю для досягнення успішного результату, оволодіння вміннями й навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки.


Проект Приморської загальноосвітньої школи

 І-ІІІ ступенів на 2010-2015 р.р.

«СУЧАСНА СІЛЬСЬКА ШКОЛА – ШКОЛА ЗДОРОВ’ Я» - ДУХОВНИЙ,

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ, ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ ЦЕНТР СЕЛАОсновним напрямком діяльності Приморської загальноосвітньої школи визначено здоров'язберігаючу компетентність. Здоров'я дитини нами розглядається як філософська, медико-біологічна, екологічна, соціальна, культурологічна,  психолого-педагогічна категорія.

Виховання свідомого ставлення до власного здоров'я та здоров'я кожної людини як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок, засад здорового способу життя, зміцнення фізичного та психічного здоров'я дитини є пріоритетним завданням нашого навчального закладу. Створюючи на базі школи духовний, соціокультурний, здоров’язберігаючий центр села ми передбачаємо широку просвітницьку роботу серед населення, співпрацю з працівниками медичної служби, батьківською громадськістю, місцевим органом самоврядування, громадськими організаціями.